گروهبان

نیروی پلیس از شهر شما مراقبت می کنه، اما نمی تونه تنهایی کاری از پیش ببره.

نیرو های پلیس تحت کنترل شما نیستند، اما اونها هر کاری می کنند تا امنیت و آرامش رو بتونن دوباره به شهر برگردونن، ولی معلومه که دیگه فایده ای نداره. فقط ما خودمون باید جلوی دزدها و قاچاقچی ها وایستیم و از شهر دفاع هستیم.